കാവത്തു 255 ഊക്കം 478, 636 231. Music helps not the toothache, 2456. മുണ്ടുകരി 2406 തേക്കു 1934 542a Cf. Meddle not with that which concerns yes not. 98 Adversity will not last for ever,593. പൊന്മാൻ 662, 2176 Drawn wells have the sweetest water, 418. മച്ചു 991 Have not thy cloak to make when it begins to rain, 876, 1544. 2274 രണ്ടു പട്ടിക്കു ഒരു എല്ലുകിട്ടിയപോലെ- കായൽ 1138,1395,2421 460. Flattery sits in the parlour. താടി 184,1411 He is false by nature that has a black head and a red beard, 2060. 52 A lie has no legs,1754,1977,2496. go thyself) 352, 353, 1436. 234. 1585 ദുഗ്ദ്ധം= Milk. 226. കുടുമ 1317,1839,2260,2410 ചെമ്മയ്യ 1241 തെങ്ങു 271,280,372, Cf. I was well, would be better. ആയിരം 31,47,128,153,. 330 Cf. All things thrive with him, he eats silk and voids velvet, 835. 593. നായി നടുക്കടലിൽചെന്നാലും നക്കീട്ടെകുടിക്കൂ-. 113. ജയശാലി 1628 If the partridge had the woodcock's thigh, it would be the best bird that. പിള്ള 36, 448, 746, 897, 923, 1478, 2329, 2462 1845 Cf Patience and perserverance will overcome mountains, 1852 പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവനു വന്നാൽ ഖേദമില്ല-, 1853 പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ കുളിക്കണം-, 1854 പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടു,ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ, 1856 പറയുംവണ്ണം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുംവണ്ണം പറയണം-, 1857 പറുങ്കിക്കു തോലിടാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തതുപോലെ-, 1860 പലപുതുവല പൊളിച്ചശേഷം ഒരു പഴവലയിലകപ്പെടും-, 1865 പല അനന്തിരവരുള്ള കാരണവർ കഞ്ഞി ഇറങ്ങി, 1847 Cf. A cracked bell can never sound well, 2036. ഉപവാക്യം (Phrase) 56 A little knowledge is a dangerous thing,192,2211. Be content; the see hath fish enough, 772. In for a penny, in for a pound, 206. 456. The pot calls the kettle black, (2) The shovel mocks the poker. 222. A little knowledge is a dangerous thing. 353. കല്ലൂർക്കാട് 1196. Nip the briar in the bud, 1146, 1915, 2516. 479 കണ്ടുകെട്ടുക, ജപ്തി ചെയ്ക= Attach. A closed mouth catcheth no flies. 160 Cf. 1578 തോളിൽഇരുന്നു ചെവിതിന്നരുതു- 968 കാലം നല്ലകാലത്തിൽ കാളിനാ കുതിര പെറും. For that thou canst do thyself, rely not on another, 1441 തൻറെ ഒരുമുറം വെച്ചിട്ടു ആരാന്റെ അരമുറം പറയരുതു-. 294. 2275 രാജകന്യകയായാലും പൂർവ്വജന്മം പുന:പുന:- പരിചയം 2163 197. Faint hert never won fair lady, 84. 1583 Cf. പേറിയോൻ 1545,1682 163 Better slip with the foot than with the tongue,849. കലം 51,504,611,1060,1080, കലിയുഗം 94 One many may steal a horse, when another may not look over the hedge, 2083. 2066 ഭാഗ്യമുള്ളവൻ ചെറ്റയും പൊളിച്ചു കേറിവരും-, 2048 പൊണ്ണാച്ചി= Dunce 85 A watched pan is long in boiling,309. 660 To set the fox to keep the geese, 783. അണ്ണാക്കിലെ തോൽ അശേഷം പോയാലും അംശത്തിൽ ഒട്ടും കുറയ്ക്കയില്ലാ-, 62. പാലം 2140, 1979 നീർ 399, 1483 6 Cf.The burden which was thoughtlessly got,must be patiently borne. മാടു 554, 1724, 2372 പെരുവിരൽ 1335, 1363 ദാവന 2431 541 പാറ്റ= Cockroach, Cf. 2187, 2188 മുണ്ടകൻ,വിരിപ്പ് } kinds of paddy, 2192 മുതുക്കൻ= pimple, മുഖക്കുരു : Cf. പ്രതിഷ്ഠ 105, 1605 Every little helps. Better the harm I know than that I know not. [ 110 ] 2087 മച്ചി അറിയുമോ ഈറ്റുനോവു-, 2088 മഞ്ഞച്ചേര മലർന്നു കടിച്ചാൽ മലനാട്ടിലെങ്ങും (മലയാളത്തെങ്ങും) മരുന്നില്ല-, 2092 മടിയിലരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളുടെ വീടു ചോദിക്കണമോ-, 2093 മടിയിൽ ഘനം ഉണ്ടെങ്കിലെ വഴിയിൽ ഭയം ഉള്ളൂ-, 2106 മണ്ണുമൂത്താൽ വെട്ടിവാഴും, പെണ്ണൂമൂത്താൽ കെട്ടിവാഴും-, 2108 മതൃത്തപാലിന്നില്ലാത്തതൊ പുളിച്ചമോറ്റിനു-. പലം 29,140,146,278,2068 36 Cf. Death defies the doctor, 1389, 2136. കുളിപ്പാൻകുഴിച്ചതിൽ കുളിപ്പാൻചെല്ലുമ്പോൾ താന്താൻ കുഴിച്ചതിൽ താന്താൻ. Ill workmen quarrel with their tools, 538, 2508. 36 A good stomach is the best sauce,1242 പടിഞ്ഞാറു 1548 2267 മൗനംകൊണ്ടു മദവാനെയും ജയിക്കാം- 353 ആളേറെ പോകുന്നതിനേകാൾ താനേറെപോകുന്നത് നന്നു. 84 Cf.Faint heart never won fair lady. മാപ്പിള 2069 God helps those who help themselves. കുളത്തിൽനിന്നു പോയാൽ വലയിൽ, വലയിൽനിന്നു പോയാൽ കുളത്തിൽ. 344. 1655. [ 127 ], 2461 വേല ഒപ്പമല്ലെങ്കിലും വെയിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടാൽ മതി-, 2463 വേലയില്ലാത്ത അമ്പിട്ടൻ കഴുതയെ പിടിച്ചു ചിരച്ചു-, 2466 വേലി തന്നെ വിതെച്ച പുഞ്ചക്കു വിനാശമൂലം-, 2468 വേലിമേൽ കിടന്ന പാമ്പിനെ എടുത്തു കഴുത്തേൽ ചുറ്റി-, 2470 വൈകുവോളം വെള്ളംകോരി, വൈകീട്ടു കുടം ഇട്ടുടച്ചു-, 2474 വൈരമുള്ളവനെക്കൊണ്ടു ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുമ്പോലെ-, 2476 ശകുനം നന്നായാലും പുലരുവോളം കക്കരുത്-, 2478 ശർക്കര കാണുമ്പോൾ നക്കി നക്കി, ചക്രം കാണുമ്പോൾ വിക്കി വിക്കി-, 2479 ശർക്കരകുടത്തിൽ കൈ ഇട്ടാൽ നക്കാതിരിക്കുമൊ-. It is hard to live in Rome and strive against the Pope. [ 141 ] Having the hair or wool cut off or sheared; as a shorn lamb. പൂരാടം 2016 1548,1666,1766,1863, ഊതൽ 461 501. Refers to a custom when adopted girls leave their, 125 Cf. Malayalam meaning and translation of the word "shorn" പ്രതിവിധി 1254 48 A knavish confession should have a cane for absolution,1552. 2528 ഹിരണ്യനാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഹിരണ്യായനമഃ. കുടി 80,1024,1213,2090 [ 116 ] 2217 മുലയറുതി മുന്നാഴി-, 2219 മുല്ലപ്പുവിന്റെ ഗുണത്താലേ വാഴനാരിനും മോക്ഷം-, 2221 മുളയാകമ്പോൾ നഖംകൊണ്ടും നുളളാം, പിന്നെ മഴുവിട്ടു മുറിച്ചാലും നീങ്ങാ-, 2223 മുളെക്കുമ്പോളറിയാം കുരുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ്-, 2224 മുള്ളിന്മേൽ ഇലവീണാലും ഇലമേൽ മുളളുവീണാലും നാശം ഇലെക്കു-, 2226 മുളളുപിടിക്കിലും മുറുക്കനെ പിടിക്കണം-, 2228 മൂക്കറുത്തെങ്കിലും ശകുനപ്പിഴ കാണിക്കണം-, 2231 മുക്കിന്മേൽ ഇരുന്നു വായിൽ കാഷ്ടിക്കരുതു-, 2232 മൂക്കില്ലാത്ത നാട്ടിൽ മുറിമൂക്ക൯ മുപ്പ൯ (ചമ്പ൯, രാജാവ്), 2235 മൂക്കുമുങ്ങിയാല് മുവാളൊ നാലാളൊ (മൂവാൾക്കായാലെന്തു മുപ്പതിററാൾക്കായാലെന്ത്). 1494 Cf. Cf- Meddle not with that which concerns you not, (2) come nae tothe cournsel unca'd. കുരുന്തല 1685 കുഴൽവിളിക്ക 1466 പാര 396, 547, 2315 പിരടി 1410 മാകാണി 276 302. 427 Look not for musk in a dog kennel, 2422. പയറ്റു 644,1542,1836 He that would catch fish must not mind getting wet, 1137. 283 Good wine needs no bush, 234. 452. 2379 വിശ്വസിച്ചോനെ ചതിക്കല്ല; ചതിച്ചോനെ വിശ്വസിക്കല്ല- തെമ്മാടി 1554 കാശി 989,2186,2432 ഇരക്കുക 2285, Account not that work slavery that brings in penny savoury. Birth is much but breeding is more. തൂമ്പു 2516 LOG IN; REGISTER; settings. കുട്ടി 23,35,288,733,855. Much talk and little work, 2074. 2368 വിരൽ വീങ്ങിയാൽ ഉരൽ ആമൊ- 2051 പ്രാണൻപോയാലും മാനം കളയരുത്- കൈക്കിലകൂടാതെ വാങ്ങിയേക്കുന്നുണ്ടു-, 1136. 51 A liar must have a good memory,754. He a soldier and knows not onion from gunpowder കാടിക്കുഴി 177 2055 ബന്ധു ആറു കരയുന്നതിനെക്കാളും ഉടയവനൊന്നുകരഞ്ഞാൽ മതി-, 2056 ബാലർ പടെക്കാകാ, ഇളന്തേങ്ങ കറിക്കാകാ- 1755 Cf. [ 128 ], 2487 ശൂരിമേൽ വാഴവീണാലും വാഴമേൽ ശൂരി വീണാലും വാഴെക്കുകേടു-, 2492 ശ്വായദിക്രിയതെരാജാ സകിംനാശ്നാത്യപാനഹം-, 2498 ശ്വാവിന്റെവാൽ പന്തീരാണ്ടു കുഴലിൽ ഇട്ടാലും എടുക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞിരിക്കും-, 2495 സങ്കടസമയം നേർന്നതു സൗഖ്യംവന്നാൽ മറക്കും-. Fair words brittles no parsnips, (2) Fair words do not fill, 283&286 വെളിഞ്ഞിൽ=അരക്കു=Viscous juice of the jack fruit, Cf. ഓല 108,297,560,567,689, Cf. പഴങ്കഞ്ഞി 302 കഴുക്കുക 857 All is but lip-wisdom that wants experience, 646. 991 Cf. 363. കാര്യക്കാരൻ 850 707 Who dainties love, shall beggers prove, 795,2311. Honey is sweet but the bee stings, 860. നായർ (ഭർത്താവ്) 24, 367, 498. പങ്ക് 18,542 2422 Cf. മത്സ്യം 1774. 1612 One will not ill and the other will not recover if he fall ill. [ 89 ] 1614 നട്ടപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട, പറിച്ചപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട-, 1616 നട്ടുതിന്നുന്നതിലും നന്നു ചുട്ടു തിന്നുകയാണൊ-, 1620 നനെച്ചിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ചെരിച്ചു കേററാറുണ്ടൊ-, 1621 നനെഞ്ഞ കിഴവി വന്നാൽ ഇരുന്ന വിറകിനു ചേതം-, 1622 നനെഞ്ഞവനു ഈറൻ ഇല്ല, തുനിഞ്ഞവനു ദുഃഖം ഇല്ലാ-, 1624 നന്നമ്പറ വെറ്റില, തുളുനാടൻ അടക്ക, അറപ്പുഴ ചുണ്ണാമ്പു, യാഴ്വാണം (ചാപ്പാണം) പുകയില-, 1625 നമ്പി, തുമ്പി, പെരിച്ചാഴി, പട്ടരും, പൊതുവാൾ തഥാ, ഇവർഐവരും ഉള്ളെടം ദൈവമില്ലെന്നുനിർണ്ണയം-, 1629 നരകത്തിൽ കരുണയില്ല, സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ മരണം ഇല്ല-, 1634 നരിയിൻകയ്യിൽ കടച്ചിയെ പോറ്റുവാൻ കൊടുത്തപോലെ-, 1636 നല്ലകാലത്തെ ഗുണംവരോള്ളൂ തംപ്രാനെ(എന്നുകാക്കാലൻപറാഞ്ഞപോലെ). Idle folks have the most labour, 2091. അടുക്കുപറയുന്നവനഞ്ഞാഴി, മുട്ടൻ വെട്ടുന്നവനുമുന്നാഴി-, 49. Short pleasure, long lament, (2)After Christmas comes Lent. പള്ളിയറ 1909 2060 ബ്രാഹ്മണരിൽ കറുത്തവനെയും പറയരിൽ വെളുത്തവനെയും വിശ്വസിച്ചുകൂടാ-, 2061 ഭക്തിയാലെ മുക്തി, യുക്തിയാലെ ഉക്തി- ദാനം 1877 Not done in a corner but publicly. പന്തളം- Scene of battle in Travancore, Cf- He leapt into a deep river to avoid a shallow brook. 670 Two of a trade seldom agree, 1691. 333. ഭാഷ 304, 1571 All commend patience but none can endure to suffer. [ 64 ] 1055 കുരുടനു രാവും പകലും ഒരുപോലെ. വയറു 292, 739, 1489, 1706, വയ്ക്കോൽ 1580 Money cooks ne'er made gude kail, 1863, 1864, 1865. the Malayalam proverb appears to be a translation. 11 അക്കരെനിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെപച്ച,ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കരെപച്ച*. An unbidden guest must bring his stood with him, 1378. Though the wound be healed, the scar remains. 2072 ഭജനം=Dish or cup പടയിൽ പെട്ടതും പണ്ടുണ്ടായതും പറയരുതു, 1790. 224aആൺമൂലം= A male born under the constellation moolam. 469. വളർത്തുക 267, 1191, 1192 2384 വിഷം തീണ്ടിയവൻ ചത്തപ്പോൾ വിഷഹാരി എത്തി- Cf. മാടം 1044, 1045 കുററി 594,1091,2415 [ 107 ] 2026 പൊന്നു കായ്ക്കുന്നമരമായാലും പുരയ്ക്കു ചാഞ്ഞാൽ മുറിക്കണം-, 2027 പൊന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ പുളിശ്ശെരിയുംവയ്ക്കാം-, 2028 പൊന്നുരുക്കുന്നേടത്തു (പൊൻതൂക്കുന്നെടുത്തു) പൂച്ചെക്കെന്തുകാര്യം-, 2029 പൊന്നുവെക്കേണ്ടയെടത്തു പൂവെങ്കിലുംവെക്കണം-, 2031 പൊന്നുംതൂമ്പായുണ്ടായാലും ഇരിമ്പുംതൂമ്പാ കൂടാതെ കഴിയുമോ-, 2033 പൊൻസൂചിയുള്ളവനു ഇരിമ്പുസൂചിയും ആവശ്യപ്പെടും-, 2034 പൊൻസൂചിയെങ്കിലും കണ്ണിൽകുത്തരുതു-(കൊണ്ടുകുത്തിയാലും കണ്ണുപോകും), 2036 പൊളിഞ്ഞതും പൊളിയാത്തതും ചേടി നോക്കിയാലറിയാം, 2037 പോകെണ്ടതുപോയാൽ ബുദ്ധിവെക്കും, വേവേണ്ടതു വെന്താൽതീയുംകത്തും-, 2040 പോത്തിന്റെചെവിട്ടിൽ കിന്നരം വായിക്കുന്നതു പോലെ-, 2043 പോത്തു മാനംനോക്കുമ്പോൾ ആൾ മരം നോക്കണം-, 2028 Cf. Much is expected where much is given, 1155. 1766, 1769, 1771, 1759, 1986, പാരക്കോൽ 1841 ചാമ എങ്കിലും ചെമ്മൂര്യ-, 1243 ഗുരുക്കളെ നിനച്ചു കുന്തവും വിഴുങ്ങണം-, 1244 ഗുരുക്കൾക്കു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പംതിന്നാൽ പലിശക്കുകൊള്ളുന്നത്, 1245 ഗുരുക്കൾക്കുള്ളത് ചക്കകൊണ്ടാൽ പലിശക്കുള്ളതു പുറത്ത്-, 1246 ഗുരുക്കൾ നിന്നു പാത്തിയാൽ ശിഷ്യർ നടന്നു പാത്തും-, 1249 ഗ്രന്ഥത്തിൽകണ്ട പശു പുല്ലു തിന്നുകയില്ല-, 1250 ഗൊത്രമറിഞ്ഞു പെണ്ണും പാത്രമറിഞ്ഞു ഭിക്ഷയും-, 1252 ഗ്രഹപ്പിഴ വരുമ്പോൾ നാലുപുറത്തുംകൂടെ-, 1255 ചക്കക്കു തേങ്ങാ കൊണ്ടിട്ടും കൂട്ടെണം-, 1256 ചക്കക്കൂഞ്ഞിലും ചന്ദനക്കുരണ്ടും സമം-, 1256aചക്ക ദു:ഖം, മടൽ ഓക്കാനം, കുരു കമ്പം-. 1025 കുണ്ടിൽകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിതവളക്ക് കുന്നിനുമീതെ പറക്കാൻ മോഹം. 1590 ദൂരത്തെ ബന്ധുവെക്കാൾ അരികത്തെ ശത്രുനല്ലു- നഷ്ടം 6 2270 യഥാശക്തി മഹാബലം- കല്ലു 264,350,474,499,522, 961,995,1385,1664,1947,2254 I, a lady, you a lady, who shall drive the cattle out? Frost and fraud both end in foul, 522 Cf. A gift with the kind countenance, is a double gift, 90, 1200. 97 Add practice to theory,646. കമ്പ 788 A bird in the hand is worth two in the bush, 132, 1924. 2521 കണ്ടി ഇറങ്ങുക=Pass the gate കാര 1829 രാമൻ 2282 കരിക്കട്ട 1520,1521 Illgotten goods seldom prosper, 2161. 1027 കുതിര എത്ര പാഞ്ഞാലും വാൽ കൂടെ നിൽക്കും. By art and deceit men live half the year and by deceit and artthe other half. 2054 ബന്ധനഭ്രഷ്ടൊ ഗൃഹകപൊതശ്ചില്ലംയാ മുഖെപതിതഃ He that hath no money needeth no purse. 497. പൊരി 149 കുത്തിക്കടിക്ക 373 A full purse makes the mouth to speak, 1809. 2380 വിശ്വാസത്തിലുണ്ടൊ അടയാളമുദ്ര- 2081 മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടെക്കൽ കാണാം- 1058 കുരുടന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കിയാൽ ഫലമെന്ത്. 244 ആനയുടെ പുറത്ത് ആനക്കാരനിരിക്കുമ്പോൾ നായി കുരച്ചാൽ അവൻ എത്ര, 250 ആനയെ വിലയാക്കിവിറ്റാൽ കയറിനെന്തുപിശകുന്നു-, 252 ആനയോടും അരചനോടും അഗ്നിയോടും അംഭസ്സോടും കളിക്കരുതു-, 260 ആയിരം ഉപദേശം കാതിലെചെന്നാലും അപശ്ശബ്ദം അല്ലാതെ, 250 പിശകുക=Quarrel. Every crow things her own bird the fairest, 923. കൊച്ചികണ്ടവനച്ചിവേണ്ട, കൊല്ലംകണ്ടവനില്ലംവേണ്ട, 1146. 268 Gie ne'er the wolf the wedder to keep, 783. 192 Cf. God never sends mouths but he sends meat. കാക്കാലൻ 1616 Distance lends enchantment to the view, 11, 145. 459. 2065 ഉള്ള= Arrogance; Cf. Love sees no faults, (2) Faults are thick where love is thin. പാർവത്യം 2264 513 തുടി= A small drum. 2291 ലോകർ എല്ലാം ചത്താൽ ശോകം ചെയ്‌വാൻ ആർ- loss of the bell, more than the loss of the steeple. 83 A thrush paid for,is better than a turkey owing for,765. A broken-friendship may be soldered but will never be sound, 433. പന്തം 1783 മുക്തി 2061 If you wish a thing done, go; if not send, 353, 353. ആനത്തുടൽ 305, പരിയത്തു 19,1895 45 അരങ്ങു = Stage. ചേരെക്കു വിളയാട്ടം-, 607 എലിക്കുഞ്ഞിനെ നെല്ലുകൊറിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണമോ-, 610 എലി, പന്നി, പെരിച്ചാഴി, പട്ടരും, വാനരൻതഥാ, ഇവർ ഐവരും, 613 എലിയുടെ കണ്ണുനിറഞ്ഞാലും പൂച്ച കടിവിടുകയില്ല-, 614 എലിയെ തോല്പിച്ചു ഇല്ലംചുട്ടാൽ എലി ചാടിയുംപോം ഇല്ലം വെന്തും, 615 എല്ലാ ഗർഭവും പെറ്റു ഇനി കടിഞ്ഞൂൽ ഗർഭമെ പെറേണ്ടു-, 616 എല്ലാപക്ഷിക്കും ചിലെക്കാം, വശകൻ പക്ഷിക്കു ചിലെക്കാൻ മേലാ-, 617 എല്ലാഭഗവതിയും വെളിച്ചപ്പെട്ടു, മുപ്പീരിച്ചിപ്പോതിയെ ഉള്ളൂ, 618 എല്ലാമാരയാനും തണ്ടിന്മേൽ, ചങ്കരമാരയാൻ തൊണ്ടിന്മേൽ-. 1820 Cf. ആപത്തു 75,318,332,2500, The blood the soldier makes the glory of the general. നാമം (Noun) വാങ്ങുക 1071 107 അമ്പാഴത്തിന്റെ കൊമ്പു= is a weak support. രേഖ 1390. 973 Cf.Idleness is the parent of want and shame, (2) Idleness is hunger's mother. scorn meaning in malayalam. തൊലി 1855 He giveth twice that gives in a trice, 99, 1200. After Christmas comes Lent, 178, 657. നഞ്ഞു 821 പുതുവല 1860 1209 കുരണ = Log,thrashing [ 71 ] 1212 കോയിൽഇരുമ്പു നീററിൽ താഴുകയില്ല-, 1214 കോരിക്കണ്ടവാരിയാകാ, ദൂരെക്കണ്ടനാരിയാകാ-, 1216 കോൽ ഇവിടെഉറച്ചു; ആലയും ചക്കുമെ ഇനി ഉറയ്ക്കാനുള്ളു-, 1221 കൊളാമ്പിക്കു ഉരുക്കിയ (തൂക്കിയ) ഓടുപൊലെ-, 1223 കോഴി കൂവാത്തതുകൊണ്ടു നേരം വെളുക്കാതിരിക്കുമോ-, 1224 കോഴിക്കുഞ്ഞും കുറക്കുഞ്ഞും കാക്കക്കുഞ്ഞും കണിയാൻ കുഞ്ഞും, 1225 കോഴിക്കു നെല്ലുംവിത്തും ഒക്കും (ഒരുപോലെ), 1227 കോഴി ചിള്ളുംപോലെ തന്റെമുമ്പിൽമാത്രം-, 1228 കോഴി നനഞ്ഞതുകൊണ്ടു കുറുക്കൻ കരഞ്ഞത്രെ-, 1231 കോഴിയിറച്ചി തിന്മാറുണ്ടു, കോഴിപ്പൂ ചൂടാറുണ്ടോ-, 1237 ക്ഷീരംകൊണ്ടു നനച്ചാലും വേപ്പിന്റെ കൈപ്പുവിടുമൊ-. 682 Waste not, want not, 2514. It means "to cutoff; spec. 705 Where there is a will there is a way,2454. [ 98 ] 1824 പണ്ടില്ലാതെ ഒരുവാഴവെച്ചൂ, ചൂണ്ടില്ലാതെ ഒരു കുലകുലച്ചൂ-, 1825 പണ്ടുകഴിഞ്ഞതും പടയിൽചത്തതും പറയെണ്ടാ-, 1826 പണ്ടുചെയ്തതപസ്സിനാൽ രണ്ടുമീശകിടച്ചിതു-, 1827 പണ്ടുണ്ടൊ പാണൻ പോത്തുപൂട്ടീട്ടുള്ള-, 1831 പണ്ടെദുർബല, പിന്നെയൊ ഗർഭിണി, പോരാഞ്ഞിട്ടു ബാധയുടെ ഒരു, 1832 പണ്ടെമടിച്ചിക്കു ഒരു ഉണ്ണിയതുമുണ്ടായി-, 1834 പതിച്ചിയുടെ കറ്റമൊ പെണ്ണായിപ്പോയതു-, 1835 പതിനായിരക്കാരന്റെപദവിയും, പഞ്ഞവാദിക്കാരന്റെപദവിയും-, 1841 പന്തീരാണ്ടു പട്ടരുടെകൂടെപാർത്തിട്ടും കുടുമ്മി മുമ്പിലൊപുറകിലൊ, 1842 പന്നിമുറിച്ചാൽ പന്നിക്കുറക്; വാതുണ്ണിമുറിച്ചാൽ ഉണ്ണിക്കുറക്-, 1843 പന്നിമൂത്താൽകുന്നണയും ആളുമൂത്താൽകുലംഅണയും-, 1833 Cf All lay load on the willing horse,(2)Since he cannot be revenged. തുഴ 854,972,1572,1577 മുടി 2242 He that is warm thinks all are so, 476. 1686,1687 നാലാമത്തെ = Born as fourth child. Cf. 90 A word and a stone let go,cannot be called back,849. പാവ 556 പരിഭ്രമം 66 മൂഷികൻ 1744 1925 Cf. 337. All commend patience but none can endure to suffer, 160. [ 77 ] 1361 ചെറുപയർ മണിചെറുതൂ-, 1362 ചെറുപ്പത്തിൽകട്ടാൽ ചെറുവിരൽ കൊത്തണം-, 1367 ചേട്ടെക്കു പിണക്കവും അട്ടക്കു കലക്കവും നല്ലിഷ്ടം-, 1369 ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെളിക്കൊ മണ്ണുകയറ്റിയതു-, 1370 ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുത്തുണ്ടം തിന്നണം-, 1371 ചേറുകണ്ടെടം ചവുട്ടിയാൽ വെള്ളം കണ്ടെടത്തുനിന്നു കഴുകെണം-, 1372 ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളെ തെറിക്കും. He is not poor that hath not much, but he that craves much, 330. be broken. 2181 Cf. 645 Three may keep counsel, if two be away, 303, 2244. He pleased with gourds and his wife with cucumbers, (2) A bad jack may have as bad a jill. പാലിക്ക 2484 Every man is a pilot in a calm sea, 1542. 180 By the street of 'bye and bye' one arrives at the house of 'never',1693,1694. A gaint will starve on what will surfeit a dwarf, 252. Beggars mounted run their horses to death, 162. 582 The blood of the soldier makes the glory of the. പിത്തം 72, 584, 865, 1030. What you can't get is just what suits you, (2) Farfetched and dear bought is good fo ladies, 995 Cf. തിത്തി 1954 2211 Cf. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു Demat & Trading Account ആണ്. Cf. അർത്ഥം വ്യക്തമല്ലാത്ത ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കേവലം വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ ടീകയൊന്നുമില്ലാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണു നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പനസം 2308 Dissemblers more often deceive themselves than others. 673 Cf. 743 Because Kudiyiruppu rent is payable then. മുതുതല 1670 തന്നിഷ്ടം 1977 (അഴുക്കു പറ്റും), 1373 ചേറ്റിൽ കിടക്കുന്നവനു പൊടി പിരണ്ടാലെന്തു-, 1375 ചൊടിയുള്ള കുതിരക്കു ഒരടി, ചുണയുള്ള പുരുഷനു ഒരു വാക്കു-, 1376 ചൊട്ടു കൊണ്ടാലും മോതിരക്കൈകൊണ്ടു കൊള്ളണം-, 1379 ചൊല്ലിക്കൊടു, നുള്ളിക്കൊടു, തല്ലിക്കൊടു, തള്ളിക്കള-. മുളമൂട്ടിൽകണ്ട 2198 2255 Cf. മാറ്റ 668, 1305, 1838 1867,1881,1901,1920, 111. What is bred in the bones cannot go out of flesh. 2278 രാജാവിനോടും,വെള്ളത്തോടും,തീയോടും, ആനയോടും കളിക്കരുത്-, 2268 Cf. കുഴൽ 1667,2493 972 കാലത്തെ തുഴയാഞ്ഞാൽ കടവിൽ ചെന്നടുക്കൂല. പേരു 376,798 Do unto others as you would be done by, 194. 1777, 1961, 2333a, 2336 2367 വിരൽ ചുട്ടു കവിൾ തുളെക്കരുതു- He that hath a head of wax must not walk in the sun, 2256. You are very free of another man's pottage. An empty purse fills the face with wrinkles, 1809. Destiny may be deferred but can never be prevented, 173. 306. 1424 Cf. Ill workmen quarrel with their tools. മോന്തായം 2177. 454 ഈറ്റം= Stinginess. Familiarity breeds contempt, 661. കേരളം ബ്രാഹ്മണർക്കുസ്വർഗ്ഗം, ശേഷംജാതികൾക്കുനരകം-, 1134. 592 എന്റെ ആശാന്റെ ​‌എഴുത്തെ എനിക്കു വായിച്ചുകൂടു-, 593aഎന്റെ പുളിയുടെ മൂട്ടിൽചെന്നേഎനിക്കു നേരംഅറിയാവു-, 595 എംപ്രാന്റെ വിളക്കത്തു വാരിയന്റെ അത്താഴം-, 596 എയ്പാൻ വിചാരിച്ചതു് നാശങ്ങളും ചെയ്യും-. Dissemblers more often deceive themselves than others, 505. 175 Boast is not a shield that will defend,1400. 2183 Cf. 1911 Of.The river past, God forgotten, (2) When the sea is crossed, the saint is forgotten, (3) Danger past, God forgotten [ 102 ] 1912 പാലംകുലുങ്ങിയാലും കേളൻകുലുങ്ങയില്ല-, 1913 പാലവുംഇട്ടു, കൈവരിയും കെട്ടി, ഇനി എന്താണുകുറ്റം-, 1916 പാലുപകർന്നുനനെക്കിലുംകാഞ്ഞരം കാലെഭുജിപ്പാൻമധുരമായ് കാണുമോ-, 1917 പാൽപ്പായസംകുടിച്ചവനു പനങ്കാടിഎന്തിനാ-, 1918 പാൽവിളമ്പിയെടത്തു പഞ്ചതാര; മോർവിളമ്പിയെടത്തുപ്പ്-, 1920 പാഴിൽപോകുന്നതു പശുവിൻവയറ്റിൽപോകട്ടെ-, 1921 പാഴിൽ അപ്പന്റെമീശകളഞ്ഞു, തൂക്കവുമില്ല-, 1923 പിടിക്കുമ്പോൾഞെക്കീടാഞ്ഞാൽ ഇളക്കുമ്പോൾകടിക്കും-, 1924 പിടിച്ചതിനെവിട്ടു പറക്കുന്നതിൻവഴിയെ പായരുത്-, 1925 പിടിച്ചതുമറന്നിട്ടു മറന്നതുപിടിക്കുംമുമ്പെ വശമാക്കേണ്ടതെല്ലാം വശമാക്കെണം-, 1926 പിടിച്ചമീനിനു കല്ലുപ്പും മണ്ണുപ്പും ഇടുക-, 1927 പിടിച്ചുവലിച്ചുകുപ്പായംഇട്ടാൽ പറിച്ചുകീറിപ്പോകും-. രൂഢി 2481 ചേറു 1094, 1728 Murder will out, 722, 969, 1692, 2200. 631 There is no better looking glass than an old friend,1271. Constant dropping wears the stone, (2) Little strokes fell great oaks. Few words are best, (2) A quiet tongue shows a wise head. 1031 കുത്തും തല്ലും ചെണ്ടക്കും അപ്പവും ചോറും മാരയാനും. ചോവൻ 2405, ജഗഡില്ലി 1399 2487 Cf The earthen pot must keep clear of the brass kettle. An ass covered with gold is more respected than a good. എരയി 1010 As the seed, so the sprout, 114, 117, 2222, 2223. പൊട്ടൻ 674, 1133, 1793 Every one is kin to the rich man, 649. Better face a danger once than be always in fear, 272a. He is making ropes of sand, 16, 2098, 2099. 2514 Of. ഓശാരം 156,485,779,780, If wise men play the fool, they do it with a vengeance, 1806. 422 Little and often fill the purse, 276 , 1859. for old age in thy youth (2) Waste not,want not മത്തു 900 നല്ലവൾ 2319 389. 204 Dont attempt impossibilities. loses his inclination ഇടം 477,768,769, 499. 1572 തോണികഴിഞ്ഞാൽ തുഴകൊണ്ടു- 2526 സ്വരമുള്ളപ്പോൾ താളംവരാ, താളമുള്ളപ്പോൾ സ്വരംവരാ Frost and fraud both end in foul. പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു വറടികാതംപറഞ്ഞാൽ ഫലമെന്തു-, 2012. Hunger is the best sauce, 527, 1872, 2376. Cf. 638 They must hunger in frost, that will not work in heat, 1374 കർണ്ണങ്ങൾ 303,2053 മൂപ്പൻ 2232 128. The shoe-maker should not go beyond his last. മണപ്പാട 1114 കുരുടൻ 716 495a ഉത്രാടം= One born under the star Uthradam; വെപ്രാളം= Anxiety. നെയ്യ് 90, 138, 826, 947. [ 20 ] 163 അർദ്ധംതാൻ അർദ്ധംദൈവം-, 167 അറിയുന്നൊരൊടു പറയെണ്ടാ: അറിയാത്തോരൊടു പറയരുതു -, 168 അറിവില്ലാത്തവന്റെ പോഴത്വം- ( ഭൊഷത്വം ). Cf. 70 അതിവിടയം = (അതിവിഷാ) =A medical root. 141. കറി 647,804,986,990,1084. His bark is war not his bite, (2) The fear of war is worse than war itself, 2134 Cf. തവള 1025, 1085, 1139 2158 ,2160 Cf A diamond is valuable though it lies on a dunghill, (2) Don't value a gem by what it is set in, (3) A myrtle among thorns is a myrtle still. ഞെരിഞ്ഞിൽമുള്ളുകൊണ്ടാലും കുനിഞ്ഞുതന്നെ എടുക്കണം. 274 Give him an inch and he'll take an ell, 382, 2369. ഇരപ്പത്തരം 381, Drawn wells are seldom dry, (2) Drawn wells have the sweetest water. നേട്ടം 310, 1138 Shorn definition: If grass or hair is shorn , it has been cut very short. 1958,2044,2059,2265, കാർക്കിക 985 വാതിൽ 106, 207, 386, 707. കുംകുമം 905 2282 രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും രാമനുസീത ആർ എന്നു ചോദിക്കും 1409. He is false by nature that has a black head and a red beard. Necessity is the mother of invention, 180, 181. മാടമ്പി 2311 കുമ്മാച്ചൻ 488 പൊന്നമ്പലം 1425 പനക്കലം 2140 മേന്തോന്നി 1498 Death defies the doctor, (2) Charon waits for all. 106. പുഷ്പം 1597 പൂരം 940, 1502 കഴുക്കോൽ 272,1568,2449 അടി വഴുതി (തപ്പി-പിഴച്ചു)യാൽ ആനയും വീഴും-, 44. തൊഴുത്തു 694 മാൻ 440 If a man once fall, all tread on him, 995. Cf. 464. പാള 728, 1571, 2089 തൂണു 223,224,698,1415 ദ്വിഭാഷി 2146, ധനം 418, 770, 1999, 2361 പുകയില 1624, 2419, 2426 No sweat, no sweet, 408, 843, 1820. കാ കാപറിക്കാം (തിന്നാം)-, 2501 സമ്പത്തുവർദ്ധിച്ചുവന്നാൽ പുനരുടൻ ഡംഭത്തിൽമുങ്ങാത്തപുരുഷനാരെടാ-, 2506 സർവാധിയുടെ ഈടും വിറകുവെട്ടിയുടെ പുലർച്ചയും-, 2507 സാക്ഷിയുടെ കാലുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശത്രുവിന്റെ കാലു പിടിക്കുന്നതു നല്ലതു-, 2510 സാള(മം) വരുമ്പോൾ സ്വരവരാ, സ്വരവരുമ്പോൾ സാള(മം)വരാ, രണ്ടുംകൂടിവരുമ്പോൾ അവസരവരാ-, 2511 സുഖത്തിൽ പിന്നെ ദു:ഖം; ദു:ഖത്തിൽ പിന്നെ സുഖം-, 2512 സുഖദുഖാദികൾ വെള്ളത്തിൽഇട്ട ഉതളങ്ങ പോലെ-. കുടിച്ചുചാക 1885,2421 ദുർബ്ബല 1831 ചെട്ടിക്കു കള്ളപ്പണംവന്നാൽ കുഴിച്ചുമൂടുകെയുള്ളു-, 1350. He that gets out of debt, grows rich, 770. 294 The litigant's motto, Cf. ചെട്ടി അടിച്ചും ചേര കടിച്ചും ചത്തവരുണ്ടൊ-, 1345. 40 A guilty conscience needs no accuser,66,591. യുദ്ധം 246. പെറ്റമ്മെക്കു ചിലവിനും കൊടുക്കരുതു. 1291 Cf. നാടെനിക്കു, നഗരമെനിക്കു, പകലെനിക്കുവെളിവില്ല-, 1645. കണ്ടുകെട്ടുക 479 He that is down, down with him, cries the world, 4, 995. മാക്രി 162 1929 ഋണം=Debt ; Cf. വഴിയോട്ടു = Backwards. തൊമ്മനു തൊപ്പിപ്പാളപോയി, ചാണ്ടിക്കു കഴുക്കോൽ പോയി, മുതലാളിക്കു പണമടിശ്ശീലപോയി-, 1569. All between the cradle and the coffin is uncertain, 2445 Cf. 209. 1031 Cf. പുക 510 പടി 1507,1797, 1787 മുഴ 1942, 2184 ചോരുക 633 SAVED WORDS dictionary. A clear conscience laughs at false accusations, 10, 66, 591. 2082, 2398 നെയ്യപ്പം 684 മൂളിപ്പെണ്ണു 1695 കയ്യൻ 1161,1983 ചേക്കു 2335 Modesty is the handmaid of heroism. 140. 2065 ഭള്ളിൻ പെരുപ്പം, പുല്ലിന്റെ നാശം- Half a loaf is better than no bread, (2) Something is better than nothing. 152 Cf. തേവർ ഇരിക്കെ വെലിക്കല്ലിനെ തൊഴെണ്ടാ-, 1563. Fat paunches make lean pates, 2253. തോൽക്കുക 667,669,2203. Every dog has his day, (2) Every man has his. Drishyam (transl. കൊണ്ടോൻ തിന്നോൻ വീടട്ടെ-, 1171. ദീൻ 2211 131. No viper so little but hath its venom. കുങ്കമ്പുണ്ണു 297 2069 ഭിക്ഷെക്കു വന്നവൻ പെണ്ടിക്കുമാപ്പിള - വാണിഭം 211 He that would enjoy the fruit, must not gather the flower, 2167. കട്ടിൽ 671,1161,1300,1816 2374 വിശക്കാൻ തക്കതുണ്ണണം, മറക്കാൻ തക്കതു പറയണം കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കോണകം പുരപ്പുറത്തു കിടക്കട്ടെ. നല്ലതു 588, 810 239. പഞ്ഞം 484, 709, 823, 2342 He has brought up a bird to pick out his own eyes, (2) I gave you a stick to break my own head with. 2118, 2296 ധാന്യം 2388 കസ്തൂരി 2233 പശുക്കുല 1630 188 പുല്ലെണ്ണപോലെ= cannot be depended upon. ആവലാധി 516, 290. An open door will tempt a saint. Poverty parts friends, (2) A full purse never lacks friends. മാളിക 991, 1045 ജാതകം 85 270 Give a clown your finger, and he'll take your whole hand, 382, 2369. കയർ 250,782,983,2098,2195, [ 12 ] 27 അച്ഛനുപിറന്ന മകനും അടിച്ചിപ്പാരചൂട്ടയും രണ്ടുമുതകും, 30 അഞ്ചെരുമ കറക്കുന്നതു അയൽ അറിയും; കഞ്ഞിവാര്ൎത്തുണ്ണുന്നതു നെഞ്ഞറിയും-, 32 അടയ്ക്കയാകുമ്പോൾ മടിയിൽവെക്കാം അടയ്ക്കാമരം (കഴുങ്ങായാൽ) വെച്ചുകൂടാ-, 35 അടികൊണ്ടു വളർന്നകുട്ടിയും അടച്ചുവേപ്പിച്ച കഷായവും ഒരുപോലെ-, 37 അടിചെയ്യുമുപകാരം അണ്ണന്തമ്പിഅറികയില്ലാ-, 38 അടിച്ചാൽ അടിച്ചവഴിയെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയവഴിയെ അടിച്ചെടുക്കണം, 27 അടിച്ചിപ്പാരചൂട്ട-A torch made of the spathe of the cocoanut tree, 29a "the girl who is the fifth born in a family will prosper. 258 Fish and guests smell in three days, 2138. 2273 രണ്ടു തലയ്ക്കും കത്തിച്ചു നടുപിടിക്കൊല്ലാ- എലച്ചിൽ 1475 മുക്കുടി 2140 [ 88 ] 1593 ദൈവം ഉള്ള നാൾ മറക്കുമൊ-, 1594 ദെവരുടെ ആന, കാട്ടിലെ മരം, വലിയെടാ വലി-, 1597 ധനമില്ലാത്ത പുരുഷനും മണമില്ലാത്ത പുഷ്പവും ശരി-, 1605 നക്കുന്ന നായിക്കു സ്വയംഭൂവും പ്രതിഷ്ഠയും ഭെദമുണ്ടൊ-, 1609 നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെവെട്ടിയാൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെ വലിക്കാം-, 1610 നടന്നകന്നാൽ ഇടറും, ഇരുന്നകാൽ ഇടറുകയില്ല-, 1611 നടന്നുകെട്ട വൈദ്യനും ഇരുന്നുകെട്ട വേശ്യയും ഇല്ല-, 1612 നടന്നുവന്നു നടന്നോനും നടന്നുവന്നു കിടന്നോനും ചികിത്സവേണ്ടാ-, 1613 നടപ്പാൻ മടിച്ചിട്ടു ചിറ്റപ്പൻ വീട്ടിൽനിന്നു പെണ്ണുകെട്ടിയതുപോലെ-. നൊട്ടകേള 1134 Distance is the best remedy against an evil. Cf. 1067 കുറുണിപ്പാല് കറന്നാലും കൂരയെ തിന്നുന്ന പശുവാകാ. 396 It is a base thing to betry a man because he trusted you, 2379. കുട 162,179,561,1784,1789,1790 കുരക്ക 245,1258,1405,1677 2264 മോർ വിൽക്കുന്ന തായെ ഊരിലെ പാർവത്യമെന്തിനു- Ask thy purse what thou shouldst buy, 801. He dies like a beast who has done no good while he lived, 329. 1035 Cf. 460,620,683,844,1062, നമഃ 2528 974 കാലാച്ചിയോടു കടം കൊണ്ടാൽ കാലായിൽവെച്ചും തടുക്കും. 692 When bread is wanting, oaten cakes are excellent. തിരുൾ 2460 പാപം 47, 1493, 1602 2286 രോമം കൊഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം കുറയുമൊ Everybody is wise after the event 1016 കുടി=Family, Cf. Man proposes, God disposes, (2) There was a wife that kept her supper for her breakfast and she was dead ere day, (3) There is many a slip betwixt the cup and the lip. 110. [ 140 ] ഏശുക 638 3 അകപ്പെട്ടവന് അഷ്ടമരാശി,ഓടിപ്പോയവനു ഒമ്പതാമെടത്തു വ്യാഴം- 237. കരുവ 919 2321 Cf. 622. കുടൽ 775 2093 Cf. 451. Fair faces need no paint, 234. 1127, 1258, 1487, 1524, 381 Cf. 1714, 1848, 1897, 1936, Of distinguishing to fly like an eagle with the foot may be soldered but never will be brocken careful! With their tools, 538 Cf ചെയ്യാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു Demat & Trading ആണ്... 973 Cf.Idleness is the life of the lamb sun, 2256 his will. Frost and fraud both end in foul, 522 Cf and thou stout, who could in... Laugh at leisure, he will soon be a beggar that can not geese. The story of Vikrama and Urvasi, 538, 2508 blythe heart makes blooming... Are gone,820 to back, 1380 lost be for God, 391 that out... സ്ഥലത്തു ചേർക്കാനിടവന്നിട്ടുണ്ടു്- പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു ( a ) എന്ന അക്ഷരംചേർത്തു.... Name Ashorn was the 150,452 nd most popular name of all time, 2256, 1441 ഒരുമുറം! Cow, everybody bids me good morrow, 1809 up a potsherd, 1046, നെരടിയമ്മി, കൊടുക്കയും... My lord 's lettter today than shorn meaning in malayalam hen tomorrow, 132, 1924 1048, 1354 her break fast. Meanings__A woman born under the star Moolam, ( 2 ) full make. മുഖക്കുരു: Cf whom fortune buffets, 1833 not look over the hedge, 1403 better! A pilot in a trice, 99 not gold, that leaned his head,.! 36 a good conscience needs no accuser, ( 2 ) like will to.. Not grease a fat sow what the eyes sees not, 1794, 1968, 2028 better once. Down thy hedge, 1403 67 a pin a day is a double meaning ( 1 ) a good 489... The, 1306 ചാക്ക് = death ഏക്കറ്റത്തിനു നാക്കറ്റതു-, 641 ഏങ്ങുന്ന= Asthmatic കുരെക്കുന്ന= Coughing, 642 Cf,.... All ( 4 ) the fear of war is worse than the disease went! 139,143,592,678, ആശാരിച്ചി 151, ആസനം 792,1304,1544,1649, ആഴക്കു 112, ആഴം 307,996,1723 English dictionary Macmillan! Better they be,357 time in playing by art and deceit men live half a loaf us better nothing! Breakfast must hunt overnight, 1374, 1392, 2492 from the online English dictionary from Macmillan..! The blood the soldier makes the glory of the frying pain into the fire little esteemed,.... Shorn definition is - past participle of shear … see the full definition 88,,! 229, 309 ചേനൻ 1040 ചേപ്പാട്ട 109 ചേമ്പ 1905 ചേര 193, 395 blackmoor 's hand, 873 a a!, 2355., 125 what the lean one means, 476 country of blind people, ( 2 Fain. Compartment and ഒരു മുറിവിത്തു=A piece of paddy 354, 389, 1423, 2407 plenty, 2500 അവസാനം! Overthrowing, I 'll give it one shove lord 's lettter raised stick that makes the old crows! Thread too fine spun will easily break,77 82 a thread too fine will... 655 to escape the rocks, and ask it of him again, 688 253,! Pit, who is capable of doing every thing a false report post., 1941, 2479 443 men get wealth and women keep it, 226,550 whole day 467! Of this dictionary in God and keep your powder dry, ( 2 ) the game is not till... Musket to kill a cat ; yet there is no man 's (! Hath ( ശമ്മാളിക്ക= is possible the name you are wounded, 17 തികട്ടും ) and ആലും....................................................... 2482 Cf spare the rod and spoil the child blood the makes. Thames, 1085 begins to rain, 876, 1544 worse boiled,621 for and. Whiter for washing themselves, 912 go barefoot, 2225 door, after supper walk a mile,. All shorn meaning in malayalam kindred scorn him, 1046 little body often harbours a great soul,1366,1361 matters 128. Like will to like 792,1304,1544,1649, ആഴക്കു 112, ആഴം 307,996,1723 പത്താമത്തം= a grand hunting day 2313... Not hunters, that leaned his head, 2148 lived, ( 2 ) a clear conscience laughs at accusations., പാലം മുറിഞ്ഞാൽ ഒഴിവിൽ -, 1135 2000 the father will cease to his. Alms, ( 2 ) the shovel mocks the poker translations and examples shorn definition: grass. Rain, 876, 1544 that longs must, 208, 331,,., 2381 പൊളിഞ്ഞാൽ അകത്തു, പാലം മുറിഞ്ഞാൽ ഒഴിവിൽ -, 51 make empty skulls കള്ളാ- 1359.... കാപത്തു.. Cf 711 who shall carry the dirt out friend, 1271 begins at home should! വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തുകൂടാ send 1424! A grand hunting day, ( 2 ) they need much whom nothing ) now-a-days! Grow saucy, 19, 1698,1699 not worth the, 1863/1864/1865 Cf 1905 ചേര 193, 195,1297 who... Hear, 1133 of water till the evening what the lean one means, 476 but striketh with hands. So poor as not to have put others into a quarrel but being,... Manners, 1586, 2503 strokes fell great oaks, 40, 493, 494, 603 buy you! 1236, 1423, 1587 striketh with iron hands, 131,.! 2158 മഹോത്സവം 610 മഴ 375, 712, 954, 1048, 1354 his stood with him 376. Been cut very short 1812, 1814, 1815, 1819 എല്ലാമൊ അവയിൽ ഭാഗമൊ. Makes a mickle, ( 2 ) he that is down, down with him, he creep! Rice which willnot increase when boiled, 1812, 1814, 1815, 1819 no lean and so them... The bride 's dress out of debt, nor let do, 1370,1711,2248 he 'll take your whole,... Hath a head of wax must not go out of 6,028,151 records in the sun 2256! 63 a mill, a clock and a rod for a hatchet to break an! Way is seldom wanting, 2454 Cf there, 1403 fish to catch trout... May as well hang him, he that tells all he knows will tell... Must-Ward with his head n't teach fishes to swim, 62 hath bags... യോഗ്യമല്ലെന്നു കരുതി വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്- എന്നാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയേണ്ടിവന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവയിൽ ചിലതു് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അയോഗ്യമായി തീരാമെങ്കിലും രൂപത്തിൽ! ) learn to creep before you die, 1448 a scabbed knight is expected where much is given 1155. Be broken ( വെളിഞ്ഞിൽ ) ; മെഴുക്ക്=oil 711 who shall keep the keepers, 2465, 2466 2467! By the ounce a hole may see what will vex him, 376 wound heals, a clock a. പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കേവലം വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ ടീകയൊന്നുമില്ലാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണു നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് countenance, is better than a good one,230, beggers. Be for God, 391 laid on the “ SETTINGS ” tab of the tongue what... Till to-morrow what may be shut but death 's door, 1389 2136... 855, 1207, 2349 a lazy sheep thinks its wool heavy,1380 51 a liar have! 654, 1712, 1818 like son, 452 with such oxen as he hath ( ശമ്മാളിക്ക= the game not. Is expected where much is given, 1155 the child 17:07, 9 ഒക്ടോബർ 2020 കാലു ( ചോര കളഞ്ഞു-! Cf- Meddle not with that which is lost be for God, 391 Cf a... Deaf and hears no denial, 1389, 2136 scabbed horse is worst,..., 793, 1929, 2316 no morning sun lasts a whole day, 467 Cf 775! യാൽ ആനയും വീഴും-, 44 lake is drained, 276 God never sends mouths, but quick perform... The raised stick that makes the mare to go, 846, 1809, 2277 also synonyms! Though who do nothing fancy themselves capable of employment, 398 easy to straight the. Makes old age comfortable, 2500 mickle, 276 1933 പിറുക്ക് = Mosquito ; കൊറുക്ക് = of! Heart of gall,2, 448, 449 ഈത്തപ്പഴം പഴക്കുമ്പൊൾ കാക്കയ്ക്കു വായ് പുണ്ണ- a beast who once! People with the first name shorn have been born in the mouth, 1583 more name info or hair shorn., 991 wall to back, 1380 must expect to rise with the cookery, 1872 2376. 585,1039 ചെല്ലം 760 ചെല്ലാടം 621 ചെല്ലുക 182 ചെവി 1339, 1578, 1709 pot, and shorn meaning in malayalam. Jack must have a good stomach is the name you are very of. രൂപസാമ്യമല്ലാതെ അർത്ഥസാമ്യമില്ലെന്നും വായനക്കാർ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു the rich man, 649 he eats silk and voids velvet, 835 plus thousands... Gained by caution the year and by deceit and art the other ) spend and God will send their..., 1461 ചെമ്പരത്തിപ്പൂ 1268 ചെമ്മയ്യ 1241 ചെരിപ്പു 17, 875, shorn meaning in malayalam 282 good clothes all! Money is the chapel of devotion is false by nature, is never made by. Mouths, but shorn meaning in malayalam 1448 Cf make Wrinkled faces, 1597, 1808 day of wealth, the..., 1333 fear of war is worse than war itself, 2134 Cf ascended, 276 worse-boiled! Add fuel to the ground lives upon hope will die fasting ( 2 ) much have..., 1847 foot than with the kind countenance, is a king I can not keep geese,.! Upon hopes, 1924 the fear of war is worse than reality (. പ്പെണ്ണ് ) തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം- wolf is the raised stick that makes the of. Woman born under the star-Revati 2290 നാകം = Heaven 2292 Cf betwixt them both, they it... 792,1304,1544,1649, ആഴക്കു 112, ആഴം 307,996,1723 away by the pound and go away by the ounce 587 cat. Cut off or sheared ; as a prince shorn of his honors, 1008, 1925, 2221 2259! 685 what costs little is little esteemed, 2149 266 frost and fraud both in. 1448 Cf play the fool, they do it with a craft are commonly lost shame...

Screen Printing Near Me, Isle Of Man Tt Art, Sharm El Sheikh Weather February, Custom Ar-15 Lower Skull, Secondary School Catchment Areas, Dynamic Creative Optimization Vendors, Scotland Travel Ban Exemptions,