Zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia dla kierunku „elektronika i telekomunikacja”, pierwsze trzy semestry studiów I stopnia poświęcone są na pozyskanie przez studentów wiedzy ogólnej i umiejętności z zakresu matematyki i fizyki oraz kierunkowej wie... Zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia dla kierunku „elektronika i telekomunikacja”, pierwsze trzy semestry studiów I stopnia poświęcone są na pozyskanie przez studentów wiedzy ogólnej i umiejętności z zakresu matematyki i fizyki oraz kierunkowej wiedzy i umiejętności z zakresu dyscyplin naukowych: elektronika, telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka. The ranking was based on such criteria as: prestige, academic strength, teaching conditions, innovativeness, and internationalisation (you can find the " Perspektywy"ranking ). We are proud to announce that in the latest ranking, Executive MBA Programme conducted by WUT Business School was ranked, at Warsaw University of Technology Business School has been placed on the, Warsaw University of Technology Business School, ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance, Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams, Interdisciplinary Studies in Pharmaceutical Management, Development of renewable energy projects. These courses include: Advanced Chromatography, Semiconductor Technology and Measurements, Optical Fibers and Their Applications, Inverse Gas Chromatography as a Tool for Testing Solid Materials, Dielectric spectroscopy. Military University of Technology in Warsaw,